Privacy Verklaring

 

Privacy Verklaring

Inleiding
Skin Instore neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leg ik je uit welke gegevens ik verwerk, en met welk doel ik dat doe. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot mijn verwerking van jouw persoonsgegevens. ik raad je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@skininstore.nl

Wie is Skin Instore?
Skin Instore, kantoorhoudende te Schipluiden aan de Keenenburgweg 3, op postcode 2636 GK, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77759869.
Jolanda van der Meijs - Eikelenboom, eigenaresse van Skin Instore is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door personeel van Skin Instore de eindverwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Skin Instore jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Skin Instore persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Skin Instore voor dat doel specifiek gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Skin Instore worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, heb ik alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Intakegesprek
Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gezondheidsgegevens, geboortedatum Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Afspraak maken (online en-/of telefonisch)/ Bevestigingsemail en Herinneringsemail
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, bestellingnummer, inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, e-mailadres, bestelgeschiedenis, telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Marketing 
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: NAW-gegevens
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Social marketing
Gegevens: Social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, e-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Website 
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, wachtwoord
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Gezondheid:
Alleen medische gegevens die nodig zijn om de dienst veilig uit te kunnen voeren.
Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
Hoe verkrijg ik jouw persoonsgegevens?
Skin Instore heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Klanten van Skin Instore beschikken niet over een eigen account en hebben dus ook geen inloggegevens. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Skin Instore over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen 
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Skin Instore. Je kunt verzoeken dat Skin Instore je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Skin Instore te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Skin Instore of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht 
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Skin Instore te verkrijgen. Skin Instore zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Skin Instore daardoor bepaalde diensten niet meer aan je kan leveren.
Reactie door Skin Instore
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@skininstore.nl. Skin Instore zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Skin Instore een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Skin Instore het verzoek afwijst zal ik in mijn antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Skin Instore.
  • Verwerkers.

Het kan zijn dat Skin Instore verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Skin Instore ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Skin Instore worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Skin Instore worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen ik niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Skin Instore neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Skin Instore maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@skininstore.nl 

Delen van persoonsgegevens aan derden
Skin Instore verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Skin Instore blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Skin Instore je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@skininstore.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Skin Instore jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@skininstore.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vind je hier: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Contactgegevens:

Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Neem dan contact op via de onderstaande contactgegevens:

Skin Instore
Keenenburgweg 3
2636 GK Schipluiden
Telnr: 06-19826989
Email: info@skininstore.nl

© 2020 - 2024 Schoonheidssalon Skin Instore in Schipluiden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel